Activitats de Matemàtiques. Centre Educatiu Jacint Verdaguer

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/activitatmates.htm
Activitats pensades per:
- Poder entendre conceptes matemàtics
- Per poder estudiar
- Per avaluar-te
Hem classificat les activitats amb:
1. Numeració
2. Decimals, Fraccionaris, Mixtos Percentatges 

3. nombres primers
4. Deducció, Ppropietats i jocs
5. Equacions, arrels i potències
6. Problemes i enigmes
7. Les operacions
8. Càlcul mental
9. Geometria plana

Numeració en català

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numeraci/jclic/numeraci.jclic.zip&lang=ca&title=Numeraci%F3