Multiplicar i dividir per 100, 1.000 ...


Per practicar la multiplicació d'enters i decimals per nombres seguits de zeros.