Quadern Virtual. Multiplicar


Aquí pots trobar uns quants exercicis que et poden ajudar a entendre la multiplicació i saber quan l'hem d'utilitzar.